Dovednosti

Python HTML Pascal

Pyhton

Jsem schopný tvořit jednoduché scripty, např. na scrapery internetových stránek.

HTML

S HTML začínám a umím vytvořit jednoduché webové stránky, jako jsou tyto.

Pascal

Už dlouho jsem v něm nic nedělal.